Blandade typer av dokument

kalendersida En sida i en kalender som gjordes till julen 2005
Öppethus programmet till Öppet Hus på matematiska institutionen i form av en liten A5-booklet
Vi i Vänge Ett utdrag ur årsskriften för Vänge hembygdsförening
Matematisk presentation En föreläsning i matematik för datorgrafik gjord som en acrobat-presentation
Linjära system Ett litet kompendium om system om linjära differentialekvationer
Ett brev Ett brev till DTP-föreningen i Stockholm för att introducera dem till LaTeX
Ett diplom Ett diplom gjort till Svenska Matematikersamfundet för den Nordiska matematiktävlingen
situationsplan Situationsplan som gjordes när vi skulle bygga ett växthus. Den godkändes av kommunen
avhandlingsomslag Avhandlingsomslag baserat på en mall som gjorts för avhandlingar från matematiska institutionen i Uppsala.
Försättsblad Försättsblad att lämnas tillsammans med tentor vid matematiska institutionen i Uppsala.
Institutionsnytt Institutionsnytt, ett litet julpyssel för matematiska institutionen 2009.

Några exempel på böcker och bokomslag

TeXNaT Vi har producerat en hembygdsbok för Vänge Hembygdsförening. Boken omfattar ca 380 sidor och innehåller mer än 170 bilder. Den gjordes med hjälp av pdflatex och klassen "book". Texterna var i många fall skannade från artiklar i hembygdsföreningens årsskrift Vi i Vänge från åren 1991-2004 och bearbetade med textigenkänningsprogram. Dessa texter bearbetades av författarna och levererades som Wordfiler. Det lilla programmet Antiword konverterade dessa till ett lämpligt textformat för latex markup. Bilderna är antingen inskannade eller tagna med digitalkamera och preparerades för latex med hjälp av det fria bildbehandlingsprogrammet Gimp. Alltsammans gjordes på en pc med hjälp av TeXLive och Linux.
Här kan du se en del utdrag ur boken från den pdf-fil som användes för tryckningen. En del exempel är ganska stora eftersom de innehåller högupplösta bilder.
frontmatter dvs det som kommer först i boken
runstenar En liten runstenstur i Vänge skriven av konstnären Carin Ax
fajansfiske Hur man hittade en del fajans från Gustafsberg porslinsfabrik i Bredsjön
blomsterkungen Om ''blomsterkungen'' Hellman från Vänge
Vängekören Lite av Vängekörens historia
Bokomslaget gjordes också med hjälp av LaTeX. Här använde vi "picture"-miljön för att placera text och bilder på sidan
bokomslaget

TeXNaT Vår andra bok är i lite större format och tvåspaltig. Den handlar om Hörnsjöfors Bruk och Västerfärnebo, är på 400 sidor och innehåller ett hundratal bilder. Även denna gjordes på en pc med hjälp av TeXLive och Linux. Men här fanns en del komplikationer. Två olika register skulle göras, ett med personer och ett med ortnamn. Paketet index möjliggör detta, eftersom en del orter som skulle indexeras fanns i "verbatim"-text, så fick ortnamnsregistret bli defaultregister. Då kunde jag med hjälp av paketet fancyvrb lägga TeX-kod i verbatim-texten. Paketet fancyvrb visade sig vara en riktig guldgruva när det kommer till möjligheter att hantera text. Jag kunde definiera ett antal CustomVerbatimEnvironment för att inkludera dikter, dokument i gammal stil, och en del andra variationer.
Här kan du se en del utdrag ur boken från den pdf-fil som användes för tryckningen. En del exempel är ganska stora eftersom de innehåller högupplösta bilder.
frontmatter dvs det som kommer först i boken
Utdrag 1 ur kapitlet om Marschalck, Gyllenstierna etc
Utdrag 2 med några bilder från regementstiden i Salbohed
Utdrag 3 om Himlaspelet och Nils Gustafsson
Utdrag 4 ur kapitlet om kommunikationer. Bilder på gamla bussar
Utdrag 5 lite mer om gamla bussar
Utdrag 6 ur kapitlet om näringslivet
Utdrag 7 ur kapitlet om myter, skrönor etc
Utdrag 8 bland appendixen finns en trevlig ordlista
Bokomslaget gjordes även denna gång med hjälp av LaTeX. Vi använde återigen "picture"-miljön för att placera text och bilder på sidan.
bokomslaget konverterad till bildformatet png för att slippa ladda hem en 11MB stor pdf-fil
TeXNaT Vår tredje bok, Brukskamrerns Wirsbo är i samma format som Hörnsjöforsboken och också tvåspaltig. I denna är emellertid flera bilder utfallande. Detta gjordes med hjälp av \trim-flaggan i \includegraphics-kommandot. Vi lurade på detta sätt LaTeX att tro att bilden hade en annan storlek än den faktiska. Boken innehåller också två olika register. Bildregistret gjordes på helt vanligt sätt med index-paketet och programmet xindy. Personregistret var emellertid mer komplicerat på grund av att xindy som användes för sorteringen av indexposterna inte stödde Se även-poster utan bara Se-poster. En särskild redigering av personregistret var därför nödvändig före framställandet av den slutliga pdf-filen. Bokomslaget gjordes denna gång med programmet XeLaTeX för att möjliggöra användningen av typsnitt som inte normalt är tillgängliga för LaTeX. Detta fungerade helt perfekt.
Här kan du se en del utdrag ur boken från den pdf-fil som användes för tryckningen. En del exempel är ganska stora eftersom de innehåller högupplösta bilder.
frontmatter dvs det som kommer först i boken
utdrag 1 Flera utdrag visar hur de utfallande bilderna har gjorts
utdrag 2 Flera utdrag visar hur de utfallande bilderna har gjorts
utdrag 3 Flera utdrag visar hur de utfallande bilderna har gjorts
utdrag 4 Flera utdrag visar hur de utfallande bilderna har gjorts
utdrag 5 Några exempel på tabeller
utdrag 6 Ett exempel på inramning
utdrag 7 En hel sida med bilder
utdrag 8 En hel sida med bilder
utdrag 9 Svartån och Trummelsberg
utdrag 10 Ett par sidor från en av bilagorna
utdrag 11 Ett utdrag ur den Lagrcrantzska brevsamlingen
utdrag 12 En ordlista finns även i denna bok.
Bokomslaget gjordes denna gång med hjälp av XeLaTeX. Vi använde återigen "picture"-miljön för att placera text och bilder på sidan.
bokomslaget konverterad till bildformatet png för att slippa ladda hem en 15MB stor pdf-fil
TeXNaT Ars Longa är författad av Teddy Brunius. Här fick vi för första gången typsätta dikter med hjälp av LaTeX. Detta gjorde vi med hjälp av paketet verse, som också skötte om numreringen av raderna i stroferna. För att på enklaste sätt kunna använda en del fina typsnitt så gjordes typsättningen med hjälp av XeLaTeX. Om igen så fungerade detta perfekt.
Här kan du se en del utdrag ur boken från den pdf-fil som användes för tryckningen. En del exempel är ganska stora eftersom de innehåller högupplösta bilder.
frontmatter dvs det som kommer först i boken
utdrag 1 Inledningen till Glöm inte piskan.
utdrag 2 Nicolas Boileaus dikt Diktkonsten.
utdrag 3 Inledning till Guérins dikt Kentauren.
utdrag 4 Maurice de Guérins Kentauren.
utdrag 5 Exempel på förklarande noter.
utdrag 6 Matthew Arnolds dikt Dover Beach.
Bokomslaget gjordes som tidigare med hjälp av XeLaTeX. Vi använde återigen "picture"-miljön för att placera text och bilder på sidan.
bokomslaget konverterat till bildformatet png
TeXNaT Gåtor och Behag är en diskussion av några intressanta problem inom svensk litteraturforskning och förslag till lösningar författad av Teddy Brunius. Den gjordes med samma mall som Ars Longa och vi utnyttjade återigen XeLaTeX. Vi provade också att använda "dropcaps" i varje kapitel. Allt fungerade perfekt.
Här kan du se en del utdrag ur boken från den pdf-fil som användes för tryckningen. En del exempel är ganska stora eftersom de innehåller högupplösta bilder.
frontmatter dvs det som kommer först i boken och början på Rökstenen.
utdrag 2 I Nya Sverige.
utdrag 3 Om Stagnelius dikt Suckarnas mystèr
utdrag 4 Om Skolläraren John Chronschougs memoarer
utdrag 5 Om Upplands poet Olof Thunman
Bokomslaget gjordes som tidigare med hjälp av XeLaTeX. Vi använde återigen "picture"-miljön för att placera text och bilder på sidan.
bokomslaget konverterat till bildformatet png
TeXNaT Boken Principles of Deductive Theoretical Physics, skriven av Tomas Blomberg, typsattes med luaLaTeX. I detta fall anpassades bokinnehållet till en mall från Lambert Academic Publishing vilket krävde 14pt text på A4-sida. Detta fotograferas och minskades ner till det aktuella bokformatet. Bokens omslag, titelsida och en del andra sidor i preambeln gjordes av Lambert Publishing.
Här kan du se en del utdrag ur boken från den pdf-fil som användes för tryckningen. En del exempel är ganska stora eftersom de innehåller högupplösta bilder.
frontmatter innehållande Contents och Preface.
sid 84-85 några exempel på matematik
sid 90-93 några exempel på matematik
sid 118-119 några exempel på matematik
Bokomslaget gjordes denna gång av Lambert Academic Publishing.
bokomslaget konverterat till bildformatet png
TeXNaT SCAN 2016 Book of Abstracts, innehåller presentationer av de föredrag som hölls under konferensen 2016. Dessa sändes in till konferensen som pdf-filer gjorda av författarna själva enligt en mall som tillhandahölls av organisatören av konferensen. Dessa inkluderades i Book of Abstracts med hjälp av paketet pdfpages. Det kompletterades med inledning, förord och ett index över författarna. En ny sidnumrering fick göras.
Här kan du se en del utdrag ur boken från den pdf-fil som användes för tryckningen.
schema Tidsschemat för konferensen.
ett bidrag Ett av bidragen till konferensen
index Författarindex