Välkommen till TeXNaT. Jag kan hjälpa till med typsättning av teknisk och naturvetenskaplig text, men gör även andra typer av dokument. Mitt huvudsakliga verktyg är typsättningsprogrammet TEX och dess varianter LaTEX (pdfLaTeX, XeLaTeX och luaLaTeX). (För den som inte vet något om detta kan vi hänvisa till TUG TeX Users Group.) Dessutom hjälper jag gärna till med frågor om typsättning av formler (matematik eller andra), tabeller, hantering av bilder etc. Om endast ett fåtal formler behövs kan dessa framställas i form av bilder som kan inkluderas i andra dokument.

Nästan alla typer av dokument kan göras med LaTeX. Det är speciellt gjort för att framställa dokument som innehåller matematiska formler, tabeller och diagram eller annan typ av vetenskaplig text. Det har därför blivit ett lingua franca för publicering av matematik. Nästan alla världens förlag som publicerar matematiska tidskrifter eller böcker accepterar manuskript i någon form av TeX-format (huvudsakligen LaTeX).

Ett av mina projekt är att använda LaTeX för produktion av tryckfärdiga original för böcker inom andra områden än just naturvetenskap. Nedan finns exempel på sådana böcker som alla har tryckts på Wikströms Tryckeri AB i Uppsala. Flera av dessa har gjorts från manuskript skrivna i någon version av Word (konverterade till text med hjälp av t.ex. antiword, catdoc eller Open Office) och textbearbetningen gjord i den utmärkta editorn Vim/gVim)och med bilder levererade i varierande format (tiff, jpeg, …). Andra har skannats till textfiler (med hjälp av textigenkänning) och sedan typsatts med LaTeX eller XeLaTeX. För dessa böcker har jag även gjort inskanning av bilder. Jag vill verkligen rekommendera programmet Vuescan för all skanning och textigenkänning (för info om detta se Vuescan).

Jag har gjort ett flertal böcker. Vi i Vänge – en hembygdsbok, Boken om Hörnsjöfors bruk och Västerfärnebo, Brukskamrerns Wirsbo samt på uppdrag av prof Teddy Brunius Ars Longa och Gåtor och Behag. Det har också blivit en bok med matematiskt innehåll Principles of Deductive Theoretical Physics av Tomas Blomberg, utgiven på Lambert Academic Publishing.

Exempel

Här kan du se några olika exempel på dokument (böcker och lite blandat) gjorda med olika versioner av LaTeX. Från december 2011 till december 2013 hjälpte jag även till med framställningen av Svenska Matematikersamfundets medlemstidning SMS bulletinen. Därefter fungerade jag endast som teknisk rådgivare för de mallar som tagits fram för framställningen. Bulletinen utges endast i nätversion (stora pdf-filer).

SMS bulletinen, medlemstidning för Svenska Matematikersamfundet
SMSbulletinen dec 2011 dec_2011 SMSbulletinen feb 2012 feb_2012 SMSbulletinen maj 2012 maj_2012 SMSbulletinen okt 2012 okt_2012 SMSbulletinen dec 2012 dec_2012
SMSbulletinen feb 2013 feb_2013 SMSbulletinen maj 2013 maj_2013 SMSbulletinen okt 2013 okt_2013 SMSbulletinen dec 2013 dec_2013

Desktop publishing

Jag gör även "vanlig desktop publishing" (dvs där vi inte använder LaTeX). För detta används enbart fri programvara. Bildbehandling görs med hjälp av gimp och inkscape, texterna prepareras i Libre Office (eller i en texteditor, t.ex. vim) och monteringen av text och bilder görs med det fantastiska programmet Scribus scribus. (En del efterbehandling av pdf-filerna görs också med ghostscript.) Här är några exempel på material som jag gjort för Uppsala Senioruniversitet
Medlemsbladet, en medlemstidning som distribueras till alla medlemmar
År 2010
MB 2010 nr 3 MB2010_nr3 MB 2010 nr 4 MB2010_nr4 MB 2010 nr 5 MB2010_nr5
År 2011
MB 2011 nr 1 MB2011 nr1 MB 2011 nr 2 MB2011 nr2 MB 2011 nr 3 MB2011 nr3 MB 2011 nr 4 MB2011 nr4 MB 2011 nr 5 MB2011 nr5
År 2012
MB 2012 nr 1 MB2012 nr1 MB 2012 nr 2 MB2012 nr2 MB 2012 nr 3 MB2012 nr3 MB 2012 nr 4 MB2012 nr4 MB 2012 nr 5 MB2012 nr5
År 2013
MB 2013 nr 1 MB2013 nr1 MB 2013 nr 2 MB2013 nr2 MB 2013 nr 3 MB2013 nr3 MB 2013 nr 4 MB2013 nr4 Nr 5 detta år
utkom som
nr 1 2014
i januari
År 2014
MB 2013 nr 1 MB2014 nr1
Programbladet, en katalog över alla kurser i Uppsala Senioruniversitet
PB ht2010 PB_ht2010 PB vt2011 PB_vt2011 PB ht2011 PB_ht2011 PB vt2012 PB_vt2012 PB_ht2012 PB_ht2012
PB vt2013 PB_vt2013 PB ht2013 PB_ht2013 PB vt2016 PB_vt2016 PB vt2017 PB_vt2017
PB ht2017 PB_ht2017 PB vt2018 PB_vt2018
< /tr>
Jag har även typsatt några rapporter som givits ut av Uppsala Senioruniversitet
Rapport_19 Rapport 19 Rapport_20 Rapport 20 Rapport_21 Rapport 21 Rapport_22 Rapport 22
Rapport_23 Rapport 23

Om du behöver hjälp med typsättning av någon text, kontakta mig för diskussion och rådgivning.

<Anders Källström>

Last Modified: January 08, 2020